Kwa mujibu wa kifungu namba 74(1) cha sheria ya mtoto, mtu asiye raia anaweza kuasili mtoto.