Kwa mujibu wa kifungu namba 70 (1) cha sheria ya mtoto, amri ya Mahakama ya kuruhusu mtoto kuasiliwa inapaswa kusajiliwa