Kwa mujibu wa kifungu namba 27 cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya huduma ya elimu.