Kwa mujibu wa kifungu namba 26(1) cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya huduma ya afya.