Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania, mlemavu kama walivyo watu wengine anayo haki ya ndoa.