Kwa mujibu wa kifungu namba 48 (1) cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya miundombinu wezeshi ya barabara.