Kwa mujibu wa kifungu namba 35 cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya miundombinu wezeshi.