Kwa mujibu wa kifungu namba 54 cha sheria ya watu wenye ulemavu, jamii inao wajibu wa kuwalinda watu wenye ulemavu.