Kwa mujibu wa kifungu namba 34 (1) cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya mazingira wezeshi ili kumudu kufanya kazi awapo eneo la kazi.