Kwa mujibu wa kifungu namba 52 cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya kushiriki katika michezo.