Mabaraza ya ardhi kama yalivyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya Ardhi yanatoa fursa sawa na hivyo kuruhusu ushiriki wa wanawake katika utatuzi wa migogoro ya ardhi.