Sheria ya Adhabu ya makosa ya jinai namba 16 inalinda haki za wanawake kwa kuweka adhabu kali kwa makosa ya kujamiana kama ukeketaji, ubakaji na udhalilishaji wa wanawake na watoto wa kike.