Sheria ya elimu inatoa fursa kwa watoto wa kike kupatiwa elimu kama ilivyo kwa watoto wa kiume.