Kwa mujibu wa ibara ya 23 ya katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wanayo haki ya kupata ujira kama walivyo watu wengine.