Kwa mujibu wa kifungu namba 115 cha sheria ya ndoa, wanawake wanayo haki ya kuendelea kupokea matunzo kutokwa kwa wenzi wao kwa kipindi wawapo kwenye ndoa au wanapotengana.