? Kwa mujibu wa kifungu namba cha sheria ya ndoa, mahakama itazingatia vigezo vifuatavyo katika kutoa amri ya matunzo kwa mwanamke,
Mila na desturi za jamii husika
Kiwango cha majukumu amabayo mahakama imeweka kwa kila upande