Kwa mujibu wa kifungu namba 56 cha sheria ya ndoa, mwanamke aliye kwenye ndoa anayo haki ya kuingia katika mkataba.