Kwa mujibu wa kifungu namba 72 cha sheria ya ndoa, mwanamke anayo haki ya kufungua shauri la madai dhidi ya mwanamke aliyeshikwa ugoni na mume wake.