Kwa mujibu wa kifungu namba 67 cha sheria ya ndoa, mwanamke anayo haki ya kuingia makubaliano na kutengana na mumewe.