Kuna aina mbili za wosia ambazo ni;
Wosia wa maandishi
Wosia wa mdomo.