a)Mgawanyo wa mali za ndoa /familia
b) Matunzo ya mke
c)Hifadhi na matunzo ya watoto
d)Kizuizi cha kutobugudhiwa
e)Kuoa/Kuolewa tena
f) Fidia ya uzinzi
g)Gharama za kuendesha Shauri la Talaka