Sheria ya Ajira na Mahusiano kAZINI2004, na sheria ya Taasisi za kazi 2004 zimetoa aina za likizo mbalimbali kama vile;
a) Likizo ya mwaka
b) Likizo ya ugonjwa
c) Likizo ya uzazi
d) Likizo ya ulezi