Tanzania inayo sheria ya mtoto iliyotungwa na Bunge na kutiwa saini na raisi wa Jamuhuri wa Muungano wa Tanzania mwaka 2009, sheria hiyo inatambuliwa kama Sheria ya Mtoto namba 21 ya mwaka 2009.