Kwa mujibu wa kifungu namba 6 (1) ya Sheria Mtoto, Mtoto anayo haki ya kufahamu wazazi wake.