Kwa mujibu wa kifungu namba 6 (1) ya Sheria ya Mtoto, Mtoto anayo haki kufahamu ndugu zake.