Kwa mujibu wa kifungu namba 11 ya Sheria ya Mtoto, Mtoto anayo haki ya kutoa maoni yake, kusikilizwa na kushiriki katika utoaji maoni.