Sheria imebainisha na kutoa nguvu kwa mamlaka zifuatazo kuwa na uwezo wa kufungisha ndoa:
a) Msajili mkuu au msajili msaidizi katika ofisi za wilaya/ Manispaa
b) Viongozi wa dini katika makanisa na Misikiti
c) Viongozi wa mila katika kabila husika