Kwa mujibu wa kifungu namba 77 (1) cha sheria ya mtoto, mtoto anayo haki ya kufanya kazi nyepesi.