Kwa mujibu wa kifungu namba 101 cha sheria ya mtoto, mtoto ana haki ya dhamana.