Wajibu wa Msimamizi wa mirathi unajumuisha mambo yafuatayo:
• Kufungua shauri la maombi ya usimamizi wa mirathi.
• Kuainisha na kutambua mali na madeni yaliyoachwa na na marehemu.
• Kulipa na kukusanya madeni yalioachwa na marehemu.
• Kugawanya mali kwa warithi kulingana na sheria husika.
• Kuwasilisha mahakamani hati inayoorodhesha mali na jinsi zilivyogawanywa katika mahakama ambapo shauri lilifunguliwa.