Kuna aina mbili za wosia ambazo ni;
• Wosia wa maandishi
• Wosia wa mdomo.