Kwa mujibu wa kifungu namba 4 (1) ya Sheria ya Mtoto ‘‘Mtoto ni mtu yeyote aliye chini ya miaka kumi na nane (18)’’.