Tanzania inayo sera ya Taifa ya Maendeleo ya Wanawake na jinsia ya mwaka 2000.