Sheria ya kazi na mahusiano kazini ya Tanzania inatoa fursa kwa wanawake kuwa na fursa ya kufanya kazi na kulipwa ujira onaostahili. Mfano, sheria hiyo inatoa haki ya wanawake kufaidi mafao ya uzazi.