a)Usawa
b)Matunzo
c)Kumiliki Mali
d)Kuishi katika nyumba ya ndoa
e)Kukopa
f)Kupata haki ya jasho lake