Mahakama zenye mamlaka kusikiliza mashauri ya ndoa ni
a)Mahakama ya Mwanzo
b)Mahakama ya Wilaya
c)Mahakama ya Hakimu Mkazi na
d)Mahakama Kuu
Mahakama hizi zote zina mamlaka sawa , yaani mtu anaweza kufungua shauri lake katika mojawapo ya mahakama hizo.