Dhamana huwezakutolewa na:-
i. Jaji au Hakimu
ii. Mkuu wa kituo cha Polisi.