i. Hali ya ulevi imetokea bila ridhaa ya mtuhumiwatoka kwa mtu mwingine ambaye amemlewesha kwa hila na ulaghai.
ii. Kutokana na kuleweshwa akili za mtuhumiwaziliathirika kiasi cha kutojitambua au kutotambuaalilolifanya wakati anatenda kosa la jinai.