Kwa mujibu wa kifungu namba 7 (1) na 7 (2) ya Sheria ya Mtoto, Mtoto anayo haki ya kulelewa na wazazi wake.