Hii ni aina ya ushahidi ambao hutokea nje ya ushahidi mwingine (hasa ushahidi wa maandishi). Mfano mzuri wa ushahidi wa nje ni maelezo nje ya mkataba anayopatiwa mtu wakati wa kupewa mkataba, maelezo haya yanaweza kutumika kama ushahidi licha ya kutokuwepo katika mkataba husika.