Kama mtu wa mwanzo aliyetoa ushahidi flani hawezi kupatikana tena basi suala hilo hutoa upekee katika sheria ya ushahidi wa kusikia. Kwa maana hiyo ushahidi huo unaweza kutumika katika mahakama pasi na kuzingatia mchakato maalumu wa kukubali ushahidi wa kusikia.