Ushahidi wa awali ni aina ya ushahidi ambao hutolewa kwa lengo la kuthibitisha kuwa jambo fulani lilitendeka zaidi ya kuthibitisha kuwa jambo hilo ni la kweli.