Ili ushahidi utumike katika kigezo cha muunganiko wa matukio lazima kuwe na mfuatano wa matukio yanayolenga hatima moja. Hapa hujumuisha, wakati wa kutendeka kwa jambo, sehemu ya tukio, mwendelezo wa tukio husika na malengo mahususi ya matukio. Kama lengo la matukio ni moja basi hata kama matukio hayo hayakufanyika nyakati sawa au eneo sawa bado huthibitisha muunganiko wa matukio.