Mtu yeyote akikiri kufanya jambo flani mbele ya mashahidi wengine basi kukiri kwake hupokelewa mahakamani kama ushahidi usio wa kimahakama japo unaweza kutumika kama ushahidi wa mahakama katika kuupima uhalisia wa ushahidi huo.