Shahidi mtoto ni kitendo cha kuhitaji maelezo flani ya utetezi kutoka kwa mtoto mdogo mwenye uwezo wa kuona, kuongea na kusikia.