Ni ushahidi ambao ambao hutolewa bila kuzingatia mambo ya msingi pamoja na kutoendana na suala lililopo katika shauri, kupatikana kwa njia isiyo halali au uwe umetolewa na mtu asiyefaa kutoa ushahidi mahakamani.