Njama ni kitendo cha watu wawili au zaidi kushiriki katika kutenda jambo flani. Katika sheria ya ushahidi ikithibitika kwamba watu wamekula njama basi kauli yoyote itakayotendwa na mmoja wapo wa watu hao huwahusisha wote katika kundi. Ili kujua kama watu flani wamekula njama lazima katika namana zote ithibitike kuwa watu hao wametenda tendo kwa umoja wao na kwa lengo moja.