Kama shahidi amegeuka upande wako basi huna budi kutoa mashtaka juu yake kwa kuonyesha uhalisia wake mbele ya mahakama ili kile anachokiongea kisiaminike tena na mahakama.