Kama, mtuhumiwa amekiri juu ya jambo flani kabla na baadae akakana kuwa hakukiri jambo hilo basi mahakama italazimika kuanzisha shauri mpya juu ya ile ya mwanzo ili kupata mwafaka wa jambo hilo.