Mtihani mtambuka au maswali mtambuka ni aina ya maswali anayoulizwa shahidi na upande wa pili wa shauri.